تصاویر قدیمی محصولات روغن موتور، تمیزکننده سیستم سوخت و شیشه شوی کاسپین

تیزر تبلیغاتی شیشه شوی کاسپین
۱۳۹۹-۰۶-۱۵
تعویض روغن موتور خودرو در منزل
۱۳۹۹-۰۶-۲۲

تصویر قدیمی از محصول روغن موتور چهار فصل SF/CC 20W50 کاسپین

تصویر قدیمی از محصول روغن موتور چهار فصل  SF/CC 20W50 کاسپین

تصویر قدیمی از محصول تمیزکننده کامل سوخت کاسپین

 تصویر قدیمی از محصول تمیزکننده کامل سوخت کاسپین

تصویر قدیمی از محصول شیشه شوی اتومبیل کاسپین

 تصویر قدیمی از محصول شیشه شوی اتومبیل کاسپین
0/5 (0 Reviews)